Ekonomický vplyv očkovania proti COVID-19 v Indii
Zdroj: Ganesh Dhamodkar, CC BY-SA 4.0 prostredníctvom Wikimedia Commons

Dnes bol zverejnený pracovný dokument o ekonomickom vplyve indického očkovania a súvisiacich opatreniach Stanfordskej univerzity a Inštitútu pre konkurencieschopnosť.   

Podľa dokumentu s názvom „Ozdravenie ekonomiky: Odhad ekonomického vplyvu očkovania a súvisiacich opatrení“

REKLAMA
  • India prijala prístup „celej vlády“ a „celej spoločnosti“ proaktívnym, preventívnym a odstupňovaným spôsobom; teda prijatie holistickej stratégie reakcie na efektívne riadenie COVID-19.  
  • India dokázala zachrániť viac ako 3.4 milióna životov vďaka celoštátnej očkovacej kampani proti COVID19 v bezprecedentnom rozsahu 
  • Kampaň na očkovanie proti COVID19 mala pozitívny ekonomický dopad, pretože zabránila strate 18.3 miliardy USD 
  • Čistý zisk 15.42 miliardy USD pre národ po zohľadnení nákladov na očkovaciu kampaň 
  • Odhad výdavkov vo výške 280 miliárd USD (podľa MMF) prostredníctvom priameho a nepriameho financovania mal pozitívny vplyv na ekonomiku 
  • Vďaka schémam na podporu sektora malých a stredných podnikov bolo podporených 10.28 milióna malých a stredných podnikov, čo malo za následok ekonomický dopad 100.26 miliardy USD (4.90 % HDP). 
  • bezplatné obilniny boli distribuované 800 miliónom ľudí, čo malo za následok ekonomický dopad približne 26.24 miliardy USD 
  • 4 miliónom príjemcov bolo poskytnuté zamestnanie, čo malo za následok celkový ekonomický dopad vo výške 4.81 miliardy USD 

Oveľa predtým, ako WHO v januári 19 vyhlásila COVID-2020 za stav núdze v oblasti verejného zdravia, boli zavedené procesy a štruktúry, ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty riadenia pandémie. India prijala holistickú stratégiu reakcie „Celá vláda“ a „Celá spoločnosť“ proaktívnym, preventívnym a odstupňovaným spôsobom pri zvládaní COVID-19.  

Dokument sa zaoberá úlohou zadržiavania ako opatrenia na zabránenie šírenia vírusu. Zdôrazňuje, že na rozdiel od prístupu zhora nadol bol prístup zdola nahor kritický pri potlačovaní vírusu. Správa poznamenáva, že robustné opatrenia na základnej úrovni, ako je sledovanie kontaktov, hromadné testovanie, domáca karanténa, distribúcia nevyhnutného lekárskeho vybavenia, modernizácia zdravotníckej infraštruktúry a neustála koordinácia medzi zainteresovanými stranami na centrálnej, štátnej a okresnej úrovni, nielen pomohli obmedziť šírenia vírusu, ale aj pri rozširovaní zdravotníckej infraštruktúry. 

Rozpracúva tri základné kamene indickej stratégie – obmedzenie, balík pomoci a podanie vakcíny, ktoré boli rozhodujúce pri záchrane životov a zabezpečovaní ekonomickej aktivity obmedzením šírenia COVID-19, udržaním živobytia a rozvojom imunity proti vírusu. V pracovnom dokumente sa ďalej uvádza, že India bola schopná zachrániť viac ako 3.4 milióna životov tým, že podnikla celoštátnu očkovaciu kampaň v bezprecedentnom rozsahu. Prinieslo to aj pozitívny ekonomický dopad tým, že zabránila strate 18.3 miliardy USD. Po zohľadnení nákladov na očkovaciu kampaň sa pre národ dosiahol čistý zisk 15.42 miliardy USD. 

Indická vakcinácia, najväčšia na svete, mala pokrytie 97 % (1. dávka) a 90 % (2. dávka), pričom sa celkovo podávalo 2.2 miliardy dávok. Pre spravodlivé pokrytie boli vakcíny poskytované všetkým bezplatne.  

Prínos očkovania prevýšil jeho náklady, a preto ho možno považovať skôr za makroekonomický stabilizačný ukazovateľ než len za zdravotnú intervenciu. Kumulatívne celoživotné zárobky zo životov zachránených očkovaním (v produktívnom veku) dosiahli až 21.5 miliardy dolárov.  

Balík pomoci sa zaoberal sociálnymi potrebami zraniteľných skupín, staroby, poľnohospodárov, mikropodnikov, malých a stredných podnikov (MSME), podnikateľiek a okrem iného zabezpečil podporu ich živobytia. Pomocou schém spustených na podporu sektora MSME bolo podporených 10.28 milióna MSME, čo malo za následok ekonomický dopad vo výške 100.26 miliardy USD, čo predstavuje približne 4.90 % HDP.  

Na zaistenie potravinovej bezpečnosti boli bezplatné obilniny distribuované 800 miliónom ľudí, čo malo za následok ekonomický dopad približne 26.24 miliardy USD. Okrem toho sa 4 miliónom príjemcov poskytlo zamestnanie, čo malo za následok celkový ekonomický dopad vo výške 4.81 miliardy USD. To poskytovalo príležitosti na živobytie a vytváralo ekonomický nárazník pre občanov. 

Pracovný dokument bol napísaný Dr Amit Kapoor, lektor, Stanford University a Dr Richard Dasher, riaditeľ Americko-ázijského technologického centra na Stanfordskej univerzite. 

***

REKLAMA

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Z bezpečnostných dôvodov sa vyžaduje používanie služby Google reCAPTCHA, ktorá podlieha zákonu Google Ochrana osobných údajov a Podmienky používania.

Súhlasím s týmito podmienkami.